Buitengewone raadsvergadering en een bijzondere uitzending van het politieke praatprogramma

VRIEZENVEEN - Morgenavond 3 oktober 2019 zendt Delta TV vanaf 18.50 uur de buitengewone openbare raadsvergadering uit, die bijna volledig in het teken staat van de profielschets die opgesteld is door de vertrouwenscommissie waarbij ook gebruik is gemaakt van de inbreng van 703 inwoners van de gemeente en waar de nieuwe burgemeester van Twenterand aan moet gaan voldoen. De raad gaat deze profielschets in het bijzijn van de commissaris van de koning Andries Heidema bespreken en vervolgens definitief vaststellen.

Frank Stolte van de fractie GBT heeft bij schrijven van 3 september 2019 aan de voorzitter van de gemeenteraad verzocht om gebruik te mogen maken van de in de Kieswet voor raadsleden opgenomen tijdelijke vervangingsregeling wegens ziekte. Aan het begin van de vergadering zal Mike Wendels, als tenminste zijn geloofsbrieven worden goedgekeurd, geïnstalleerd worden tot raadslid tot 9 januari 2020. 

Voorafgaand aan de vergadering wordt geprobeerd Mike Wendels even voor de camera te halen en na afloop zal nog een gesprekje volgen met de commissaris van de koning.  Daarna is er een besloten bijeenkomst met de fractievoorzitters en de commissaris van de koning en gedurende deze tijd gaat Delta TV even uit de lucht en ziet u zoals gebruikelijk de kabelkrant. Zodra deze besloten bijeenkomst is afgelopen volgt een bijzondere en rechtstreekse uitzending van Politieke stem op Delta FM. Deze keer niet vanuit de studio met als decor een foto van de raadszaal, maar rechtstreeks vanuit de raadszaal zelf. Alle fractievoorzitters hebben aangegeven aanwezig te zullen zijn bij deze speciale uitzending van het politieke praatprogramma. Naar verwachting zal het programma van 20.45 tot 21.30 uur worden uitgezonden.


«   »