Onzekerheid voor 666 medewerkers Regio Twente

TWENTERAND - Het getal 666 wordt wel het duivelsgetal of het getal van het beest genoemd, maar dat zal wel niets te maken hebben met de berichtgeving dat voor 666 medewerkers werkzaam bij de Regio Twente het onzeker is of hun baan na de reorganisatie nog bestaat of hoe deze er dan uit zal zien.   

Twentse bestuurders willen op een andere manier samenwerken. Ze willen focussen op een aantal thema's. Bovendien willen ze efficiënter samenwerken door een einde te maken aan de vele overlegclubs die er zijn. Maar terwijl de discussie vooral hierover gaat, raakt de nieuwe samenwerking ook alle medewerkers van de Regio Twente. Het gaat om 666 mensen.

Het grootste deel daarvan, 382 mensen, werkt bij gezondheidsdienst GGD. Die organisatie wil de bestuurders helemaal buiten de samenwerking van de Regio Twente zetten. Dat betekent dat de GGD een zelfstandige organisatie wordt. Hoe dat er uit gaat zien, is nog niet bekend. Wellicht wordt ook de verplichte regionale jeugdzorgsamenwerking in OZJT/Samen14 bij de GGD ondergebracht. Alle medewerkers zijn inmiddels geïnformeerd over de voorgenomen plannen, maar die moeten eerst verder worden uitgewerkt. Dat zorgt voor onzekerheid in de organisatie. "We zijn werkgever voor heel veel werknemers. Er is onzekerheid, mensen willen dingen weten. Het moet goed ingericht zijn", zegt burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo en lid van het dagelijks bestuur van de Regio Twente.

De 'nieuwe' Regio Twente wil zich vooral richten op de zogenaamde sociaal economische structuur. Dat betekent dat taken die daarbuiten vallen en niet verplicht in regionaal verband hoeven, niet meer bij de Regio Twente horen. Het gaat dan bijvoorbeeld om recreatieve voorzieningen (zoals recreatieplassen Hulsbeek, Rutbeek en Lageveld), Kennispunt Twente, salarisadministratie en IT-platform Twente.

De veertien gemeenten gaan straks een taak oppakken en het regelen voor de rest. Ze moeten het eens worden over welke taken ze samen blijven doen. Volgende week is er een overleg, over het proces. Bij de uitwerking worden medewerkers nadrukkelijk betrokken, zegt Arjen Gerritsen.

Het college heeft de gemeenteraad hierover geïnformeerd via een raadsbrief waarover de raad op 15 oktober kan debatteren, als de raad tenminste over dit onderwerp een debat wenst te voeren. De verwachting is dat dit zeker gaat gebeuren, want het is niet de eerste keer dat er over de samenwerking tussen deze veertien gemeenten wordt gedebatteerd. Samen sterk, blijkt niet in alle gevallen de doorslag te geven, ook niet bij de gemeente Twenterand. Samenwerken houdt in dat je ook breid moet zijn om te geven en dat is vaak voor gemeenten regelmatig toch een brug te ver. 

Raadsbrief Inzake Regio Twente