Den Haag stemt vandaag over motie Soweco

DEN HAAG - Het is vandaag een spannende dag voor Soweco. De Tweede Kamer stemt over een motie waarin staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) wordt opgeroepen met de zes Soweco-gemeenten in gesprek te gaan, om de sociale werkvoorziening overeind te houden. Zoals bekend, wil het dagelijks bestuur van Soweco met de sociale werkvoorziening stoppen. Dit tot ontsteltenis van de ondernemingsraad van Soweco, die alles op alles zet om opheffing van de sociale werkvoorziening te voorkomen.

De vorige week door SP-Kamerlid Jasper van Dijk ingediende motie is door de or aangegrepen om de Haagse politiek nogmaals op het belang van de sociale werkvoorziening te wijzen. Kamerleden hebben een brief ontvangen met de oproep: 'Soweco stevent af op ontmanteling en daarbij gaat 50 jaar kennis, expertise en infrastructuur verloren. Laat ruim 2000 mensen uit de brede doelgroep niet in de kou staan. Neem de motie van Jasper van Dijk aan. Wij rekenen op u!'

In de brief wijst de or op een eerdere motie van voormalig CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma, waarin de regering wordt verzocht zich in te spannen om de infrastructuur en kennis van sociale werkbedrijven overeind te houden. Die werd een jaar geleden breed gesteund door de Kamer. Of de motie Van Dijk vandaag eveneens op voldoende bijval kan rekenen, is op voorhand niet te zeggen. Vanuit de ondernemingsraad van Soweco worden in ieder geval alle zeilen bijgezet. Om het belang van Soweco nogmaals te onderstrepen, heeft or-lid Miriam Doeschot gisteren telefonisch contact gehad met woordvoerders van de verschillende partijen in de Tweede Kamer. "Zo'n lobby kan net het verschil maken", weet Doeschot.

Overigens is het niet alleen spannend voor de or, maar ook voor de directie en de Raad van Commissarissen van Soweco is het van belang te weten hoe Den Haag hierover denkt. Het bestuur, bestaande uit de zes wethouders van de betrokken gemeenten, houdt zich vast aan de uitspraak van de staatssecretaris dat zij er niet over gaat en daarom deze motie ontraadt. Het bestuur hoopt dat de Kamer in meerderheid de staatssecretaris zal volgen. Als de motie wordt aangenomen moet zij hierover in ieder geval in gesprek met het bestuur, maar daar hebben dus het bestuur en de staatssecretaris geen behoefte aan. Het is dus voor alle betrokken partijen best een spannende dag.

 


«   »