3 oktober bijzondere raadsvergadering met de Commissaris van de Koning

VRIEZENVEEN - Donderdagavond 3 oktober 2019 zendt Delta TV een bijzondere raadsvergadering uit. Het tijdstip waarop de vergadering staat gepland is op zich al bijzonder, want dat is deze keer 19.00 uur en ook een donderdagavond is niet echt gebruikelijk voor raadsvergaderingen. De echte bijzonderheid zit hem echter in het onderwerp en de aanwezigheid van de Commissaris van de Koning, Andries Heidema.

Dat de CdK aanwezig is, heeft alles te maken met het onderwerp, want in deze vergadering wordt de profielschets bekend, waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen. Deze profielschets is mede tot stand gekomen door een burgerpeiling en natuurlijk is het best spannend hoe deze schets er uit gaat zien. Kunnen de inwoners van Twenterand zich hierin herkennen? Met andere woorden hebben de fractievoorzitters geluisterd naar de inbreng van de inwoners? 

De verwachting is dat deze vergadering voor 20.00 uur is afgelopen en daarna gaat de commissaris nog even met de fractievoorzitters in een besloten sessie om tafel om nog wat zaken door te nemen. Delta TV zendt zoals gebruikelijk de openbare raadsvergadering uit, maar kan uiteraard geen opnames maken van het besloten deel.

Het programma Politieke stem op Delta FM, heeft gezocht naar een mogelijkheid om toch een uitzending te maken, tenslotte is de donderdagavond de vaste uitzendavond en dat is gelukt. Na het besloten gedeelte, en dat zal ergens rond 20.45 uur zijn, gaat presentator Walraven in gesprek met alle zeven fractievoorzitters over het tot stand komen van deze profielschets en er wordt zeker ingegaan op de kwaliteiten waaraan een burgemeester van Twenterand moet voldoen. Er zal ook wel een draaiboek opgesteld zijn zodat er mogelijk ook wat meer te zeggen valt over het moment waarop een nieuwe burgemeester kan  voorgedragen, benoemd en geïnstalleerd worden.

Donderdagavond  3 oktober op Delta TV

Circa 18.50 uur      Rechtstreekse uitzending van de bijzondere raadsvergadering met indien mogelijk vooraf een gesprekje met                                   de Commissaris van de Koning.

Circa 20.00 uur      Herhaling van de eerder uitgezonden sfeerimpressie van de radenbijeenkomst gehouden op 19 september                                      2019.

Circa 20.45 uur      Rechtstreekse uitzending van het programma Politieke stem op Delta FM met als gasten de zeven                                                   fractievoorzitters