De oppostiepartijen CDA, SGP en de PVV gaan tot het gaatje.

TWENTERAND -  Het CDA, de SGP en de PVV trekken gezamenlijk op om ruimte te geven aan het bedrijf Dekker in Den Ham om toch zes keer per jaar op hun locatie puin te mogen breken. De drie oppositiepartijen, die mogelijk nog aangevuld worden met de VVD, gaan zeer binnenkort een procedure starten die moet leiden tot een partiële herziening van het huidige bestemmingsplan op de locatie Dekker in Den Ham. Het debat hierover zou al in november tijdens de begrotingsvergadering over het jaar 2020 al moeten plaatsvinden. Men zet er dus vaart achter.

Of het gewenste resultaat wordt bereikt is echter maar zeer de vraag, omdat de standpunten van alle partijen helder zijn, en de twee voorgaande debatten er tevens toe toegeleid hebben dat deze standpunten nog meer in beton gegoten zijn. 

Het ligt dus voor de hand dat er een herhaling van zetten gaat volgen, want de coalitiepartijen lijken niet te gaan bewegen. Het bedrijf had ook zelf het initiatief kunnen nemen door het aanvragen van een omgevingsvergunning, maar daar zijn kosten mee gemoeid van tussen de zeven en acht duizend euro. Het initiatief komt nu vanuit de politiek dus aan deze procedure zijn, in tegenstelling tot de aanvraag van een omgevingsvergunning, voor het bedrijf geen kosten aan verbonden. Dat geldt in dit geval echter niet voor de gemeente.


«   »