CDA slaat alarm over verkeersveiligheid Hoofdstraat Vroomshoop

VROOMSHOOP - Het college wordt conform artikel 39 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden en het CDA heeft van dit artikel gebruik gemaakt door het stellen van schriftelijke vragen. De aanleiding is de huidige verkeerssituatie aan de Hoofdstraat te Vroomshoop. Er is sprake van o.a. veel verkeershinder in de gemeente Twenterand als gevolg van werkzaamheden aan het kanaal Almelo- de Haandrik. Op vele plekken langs het kanaal vinden er op aanpassingen/onderhoud en reconstructies plaats.

                                                                                                                                                                                                                                                                      Foto RTV Oost

Inmiddels is ook gebleken dat er vanwege calamiteiten aan het spoor vanaf het station in Vroomshoop regelmatig bussen in worden gezet. Deze bussen komen vanaf de Stationslaan en willen de Hoofdstraat op. Vanwege de wegversmalling in de weg en de barricade in de berm van het kanaal kunnen zij deze draai praktisch niet maken waardoor zij diverse keren voor- en achteruit moeten steken om de weg op te draaien. Dit leidt tot onveilige situaties voor alle weggebruikers. En last but not least wordt de 30 km begrenzing met name in de avonduren en de weekenden fors overschreden. Dit is de inleiding en de aanleiding voor de vragen van het CDA.

Hieronder leest u de vragen die het CDA hierover heeft gesteld en kennelijk verwacht de partij de antwoorden hierop nog voor de raadsvergadering van 24 september te ontvangen. Als dit niet gebeurt kan het CDA altijd nog overwegen een motie vreemd over dit onderwerp in te dienen tijdens deze vergadering. 

De veiligheid van de weggebruikers is volgens het CDA in het geding en stelt hierover de volgende vragen:

1. Deelt u onze mening dat de verkeersveiligheid met name op de Hoofdstraat in het geding is?
2. Zo nee, waarom bent u van mening dat de verkeersveiligheid op de Hoofdstraat niet in het geding is?
3. Kan er een aanpassing plaatsvinden aan de huidige situatie om het voor voertuigen/bussen veiliger te maken om van de Stationslaan de Hoofdstraat op te rijden?
4. Zo nee, waarom niet?
5. Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen om de verkeersveiligheid te verbeteren?
6. Kunnen er vaker maatregelen getroffen worden om de 30 km begrenzing en het verbod op vracht- en landbouwverkeer te handhaven?
7. Zo nee, waarom niet


«   »