Krijgt Derk Smoes alsnog postuum een eigen plein?

VRIEZENVEEN - GBT dient tijdens de raadsvergadering van 24 september aanstaande een zogenaamde 'motie vreemd aan de orde' in. Zo'n motie vreemd is voor raadsleden/partijen de mogelijkheid om een onderwerp te bespreken dat door de agendacommissie niet op de agenda is geplaatst. Het moet in principe een onderwerp zijn dat niet tijdens één van de volgende raadsvergaderingen op de agenda kan worden geplaatst, omdat er tijdsdruk op ligt. Ook is afwachten of de meerderheid van de raad akkoord gaat met de behandeling van een motie vreemd. Omdat GBT deze motie indient is dat in ieder geval al geregeld. De steun van de mede indiener CU is mooi meegenomen, maar strikt noodzakelijk is dat niet. Zo liggen nu eenmaal in deze raadsperiode de politieke verhoudingen.

 

            Een klik op deze foto en het wordt nog duidelijker

GBT wil eigenlijk bereiken dat deze motie vreemd door alle partijen wordt gesteund en dat deze dus raadsbreed wordt aangenomen. 'We hopen - en gaan uit - van steun van andere partijen, die dit voorstel reeds hebben ontvangen.'

Met het voorstel verzoeken de indieners het college de Vriezenveense verzetstrijder/oorlogsheld Derk Smoes alsnog te eren tijdens 75 jaar Vriezenveen bevrijding volgend jaar. Bovndien verzoekt men  het Historisch Museum Vriezenveen hierbij te betrekken. De aanvraag/wens van dit museum (in 2017) om een laan of straat naar Derk Smoes te vernoemen faalde, omdat er in Vriezenveen de komende jaren geen nieuwe straten bij komen. Daarom heeft GBT de zinnen gezet om een tot nu toe naamloos plein naar Derk Smoes te gaan vernoemen.

Op bijgevoegde situatie schets ziet u welke locatie GBT voor ogen heeft.  Het verhaal van Smoes vormde tevens de rode draad van het drukbezochte en succesvolle theaterspektakel 'Het Verzet kraakt'.

Motie 'vreemd aan de orde' Derk Smoesplein

«   »