Wethouder van Abbema praat mee over inzet windmolens

TWENTERAND - Het college geeft aan dat er een onderzoek loopt naar de mogelijke plaatsing van vier windmolens nabij het zonnepark Aadorp tegen de grens met Twenterand aan. De gemeente Twenterand kan nog niks zeggen over de eventuele gevolgen van deze windmolens voor omwonenden. Volgens de PVV zijn er in het gebied overigens al gesprekken gaande tussen ondernemers en grondeigenaren, vandaar dat de partij hierover vragen heeft gesteld. Het onderzoek naar de eventuele plaatsing van windmolens is onderdeel van de Regionale Energie Strategie (RES) Twente, waar wethouder van Abbema, namens de gemeente Twenterand zitting in heeft. 

'In de Regionale Energie Strategie Twente hebben de 14 Twentse gemeenten,de provincie Overijssel, de waterschappen en de netwerkbeheerders de gezamenlijke opdracht om te komen tot een gemeenschappelijk aanbod voor de Twentse bijdrage aan de landelijke opgave voor de opwek van duurzame energie. Het gesprek hierover en de afstemming tussen deze partners vindt
in dat kader plaats' zo luidde een van de antwoorden van het college.

Het college van Twenterand is tegen de plaatsing van windmolens boven de 25 meter op het eigen grondgebied, dan lijkt het voor de hand te liggen dat dit college ook geen voorstander is van de plaatsing van vier hoge windturbines op de grens tussen Twenterand en Almelo. Omdat er aangegeven wordt dat men hierin gezamenlijk optreedt is het in dit geval ook geen zaak die alleen Almelo aangaat. Je mag dus verwachten dat het standpunt van Twenterand over windmolens binnen de RES niet alleen bekend is, maar dat dit ook regelmatig naar voren wordt gebracht in dit gezamenlijk overleg. Dat valt overigens niet op te maken uit de beantwoording.  

De beantwoording over de activiteiten en de brandveiligheid bij de oude Kennedy school zijn wel wat vaag en wat moet je denken bij de reactie dat het Punt formeel hierover geen vragen heeft gesteld? Betekent dit dan dat er informeel wel vragen over zijn gesteld en wat is het verschil dan?

Schriftelijke vragen stellen volgens artikel 40 is voor politieke partijen één van de instrumenten om in het openbaar het college te bevragen over een onderwerp. Het moet echter niet ontaarden in een vraag en antwoord spelletje en daar begint het soms toch aardig op te lijken, maar dat schiet de bedoeling van dit instrument volledig voorbij.

2019 09 17 Beantwoording schrifteijke vragen PVV inzake windmolens Almelo
Beantwoording schriftelijke vragen PVV inzake activiteiten Kennedy school