P10 met Hof van Twente en Twenterand wil sociaal investeringsfonds

TWENTERAND – De belangenvereniging P10 van (inmiddels twintig) grotere plattelandsgemeenten, waaronder de gemeente Twenterand, wenst van de rijksoverheid maatwerkoplossingen voor de vitaliteit ten plattelande, want die zou sterk onder druk staan. Hiermee reageert P10 op de aankondiging van koning Willem-Alexander in de Troonrede dat er regionale plannen komen om de leefbaarheid van het platteland te verbeteren en economische kansen te benutten. Gepleit wordt een sociaal investeringsfonds met een agenda voor lokale initiatieven op het platteland.

Voor de veranderingen in de zorg, de duurzaamheidsopgave, de energietransitie en de klimaatagenda is het platteland volgens P10 broodnodig, maar het kan hier alleen een bijdrage aan leveren in samenwerking met stedelijke gemeenten, andere overheden en het maatschappelijk middenveld.

P10 is fanatiek voorstander van regionale plannen, maar constateert ook dat de leefbaarheid op het platteland ernstig onder druk staat vanwege financiële tekorten voor hulp en zorg (sociaal domein), want die hebben niet alleen gevolgen voor de toegankelijkheid van de jeugdzorg, maar leiden ook tot een verslechtering van de leefbaarheid en toenemende druk op de begroting, mede door zijn uitgestrektheid, vergrijzing, relatief weinig economische activiteiten en in verhouding hoge uitgaven in het sociaal domein.


«   »