Begraven worden op je eigen grond

TWENTERAND - De gemeente Twenterand staat in principe en onder voorwaarden, niet afwijzend  tegenover verzoeken om grond beschikbaar te stellen voor privébegraafplaatsen. Deze week stond echter agrariër Jan Dasselaar uit Vriezenveen bij de Raad van State in Den Haag, want hij wil op eigen grond begraven worden. Uiteraard niet eerder dan dat het zover is en dat geldt ook voor zijn vrouw, die deze wens ook te kennen heeft gegeven.

In het ontwerpbestemmingsplan van enkele jaren geleden was oorspronkelijk ook een privébegraafplaats aan de Harmsenweg (de locatie van Dasselaar) opgenomen, maar deze werd door een doorgevoerde wijziging van de gemeenteraad, niet in het definitieve bestemmingsplan opgenomen. 

Het toekennen van het verzoek zou een precedent scheppen in Twenterand en daar vond de gemeenteraad het te vroeg voor. De gemeente moet er eerst beleid voor ontwikkelen. Twenterand heeft inmiddels al wel een gebiedsanalyse gemaakt. Daarin zijn stukken grond opgenomen die in aanmerking kunnen komen voor privébegraafplaatsen. De locatie van het echtpaar Dasselaar staat hier overigens ook in.

De advocaat van Dasselaar is niet te spreken over de opstelling van de gemeente. "Als je altijd maar bang bent voor een precedent gebeurt er nooit wat", bracht hij naar voren. Met alleen een bestemmingsplanwijziging  is Dasselaar er overigens nog niet. Voordat er begraven mag worden moet er ook een vergunning van burgemeester en wethouders zijn volgens de Wet op de lijkbezorging. Als de gemeenteraad echter, via bijvoorbeeld een partiële herziening, Dasselaar alsnog toestemming gaat geven, lijkt het afgeven van een vergunning door het college weinig problemen op te leveren. Of zou dit in het profiel van de nieuwe burgemeester opgenomen moeten worden? Het zal nog wel even duren, maar die planwijziging gaat er uiteindelijk wel komen. Als de Dasselaars dus tijd van leven hebben, komt het allemaal goed.


«   »