College werkt achterstand schriftelijke vragen weg

TWENTERAND - Het college is hard op weg de opgelopen achterstand in de beantwoording van de schriftelijke vragen, ontstaan in de vakantieperiode, in te lopen. De afgelopen dagen zijn de antwoorden over drie onderwerpen beantwoord. Of de partijen tevreden zijn over deze beantwoording en of dit politiek nog een vervolg krijgt is uiteraard aan de partijen. Maar het kan ook zo zijn dat de vragen afdoende zijn beantwoord en dat het dossier gesloten kan worden. Een enkele keer roept een beantwoording nieuwe vragen op, zodat er aanvullende vragen worden gesteld door partijen. 

De PVV deed dit bij het onderwerp Zonnepark Oosterweilanden. Mede omdat er in er in een eerdere beantwoording werd aangegeven dat de vaste kosten voor dit park slechts 17.500,= per maand zouden bedragen en dat leek toch wat aan de lage kant. De vraag naar deze vaste kosten werd gesteld naar aanleiding van de drie maanden vertraging die ontstaan is doordat  geleverde zonnepanelen niet aan de bestekvoorwaarden voldeden. In de beantwoording deel 2, blijkt dat over heel 2018 de vaste kosten ruim 322.000 euro hebben bedragen en dat is in ieder geval beduidend meer dan de genoemde 17.500,= euro per maand. Ook nu blijft echter onduidelijk wat de vaste kosten waren in de periode mei 2019 tot aan 1 september 2019, de periode waar heel nadrukkelijk naar werd gevraagd. Het college geeft aan dat deze bedragen gehaald kunnen worden uit de jaarrekening 2019, die overigen pas in de loop van 2020 gedeponeerd zal worden. Dat is dus nog even afwachten. 

Het college bevestigd op vragen van de PVV dat er elektrische auto's worden geleased en dat dit enigszins duurder is dan benzine of een hybride auto's. Of dat 100.000 euro duurder is zoals de PVV had gevraagd, wordt echter niet duidelijk.

Op de vragen over financiële compensatie voor het gebruik van grondwater uit de bodem van Twenterand door Vitens wordt niet echt ingegaan. Wettelijk is dit kennelijk niet geregeld en is er alleen de mogelijkheid om aantoonbare schades te claimen. Het college is echter wel bereid om samen met Wierden op te trekken om dit alsnog bespreekbaar te maken.

Beantwoording vragen GBT over financiele compensatie waterwinning In Twenterand
Beantwoording schriftelijke vragen PVV over wagenpark Gemeente Twenterand
Beantwoording schriftelijke vragen PVV aanloopkosten zonnepark Oostweilanden Deel 2
Bijlage bij beantwoording schriftelijke vragen PVV over zonnepark deel 2