Vabond FNV komt met twee Soweco petities

ALMELO - Het zomerreces is voorbij en het onderwerp Soweco dat voor de vakantieperiode volop in het nieuws was, is weer opgepakt. Zowel de ondernemingsraad van Soweco als de vakbond FNV gaan vrolijk verder met actie voeren omdat het voortbestaan van dit sociaal werkbedrijf wordt bedreigd. De gemeenten Almelo, Rijssen-Holten, Tubbergen, Hellendoorn, Twenterand en Wierden zijn van plan de stekker uit het samenwerkingsverband Soweco te trekken. 

Het bestuur (de wethouders van de zes betrokken gemeenten) geven aan dat deze beslissing is genomen ten gevolge van veranderende wetgeving, teruglopende subsidies en andere maatschappelijke ontwikkelingen. De betrokken gemeenten hebben straks de mogelijkheid om op eigen wijze invulling te geven aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).

Die mogelijkheid is er zeker, maar je moet je afvragen of deze gemeenten hiertoe wel in staat zijn. Niet alleen om voor hun betrokken inwoners passend werk te vinden, maar ook of dit wel te betalen is. Of de gemeenten dit zelfstandig goedkoper kunnen dan gemeenschappelijk is nog maar zeer de vraag, zeker is wel dat de ontmanteling van Soweco de zes gemeenten heel veel geld gaat kosten. Het bestuur geeft via de media en in de gemeenteraden aan dat het slechts om een onderzoek zou gaan en dat er van een besluit nog geen sprake is. Daar wordt door de ondernemingsraad echter heel anders over gedacht en wijst op het onderzoek waarin slechts één scenario wordt onderzocht, dat bovendien gericht is op een ontmanteling. Met name het feit dat er geen andere opties worden onderzocht valt verkeerd bij de directie, de raad van commissarissen en de ondernemingsraad. 

“Een bijzondere keus”, aldus Agnes van der Schuur, bestuurder FNV Overheid. “Aangezien deze zaken nu goed geregeld zijn en het bestuur heeft aangegeven dat Soweco goed presteert. Waarom zou je de kennis en ervaring en het netwerk van Soweco niet blijvend benutten om deze groep mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te houden en te helpen? Om nu de stekker uit dit samenwerkingsverband te trekken, zonder een goed alternatief te hebben, is onbegrijpelijk." 

De vakbond FNV heeft twee petities opgesteld voor behoud van Soweco. Een voor de medewerkers en een voor sympathisanten van de sociale werkvoorziening. "Met de petities willen we de werknemers een stem geven en laten zien dat mensen in groten getale achter Soweco staan", verklaart FNV-bestuurder Agnes van de Schuur. 'Stop de ontmanteling van Soweco', luidt de oproep. 'Beslis met ons, niet tegen ons', is het appel dat werknemers doen.

De petities met handtekeningen worden aangeboden aan de gemeenteraden en colleges van de zes gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling. De ondernemingsraad van Soweco steunt de petities. Een delegatie van Soweco, met medewerkers en stafleden, gaat volgende week donderdag 12 september naar Den Haag. Dan vergadert een commissie van de Tweede Kamer onder meer over de Participatiewet.

Het onderwerp Soweco zal de komende tijd regelmatig op de agenda's van de raadsvergaderingen van de deelnemende gemeenten staan. Het laatste woord over Soweco is dus zeker nog niet gesproken. Almelo, lijkt de kartrekker van dit bestuursbesluit, dat overigens door alle betrokken wethouders werd gesteund. Maar de gemeenteraden hebben ook in deze kwestie definitief het laatste woord. 

 


«   »