Ook de gemeenteraad is klaar voor een nieuw politiek jaar.

VRIEZENVEEN - Dinsdagavond 10 september vanaf 19.30 uur komen de raadsleden na het zomerreces weer voor het eerst bij elkaar in een openbare raadsvergadering en gaan met elkaar het debat aan. Er staan 7 onderwerpen op de agenda en opvallend is dat er hiervan 3 op verzoek van de PVV en 2 op verzoek van de PvdA-GL op de agenda zijn geplaatst. Ook hebben beide partijen elkaar gevonden om gezamenlijk een verzoek in te dienen een onderwerp op de agenda te plaatsen.  Het andere onderwerp staat op de agenda omdat GBT en de VVD over dit onderwerp, waar het college al een standpunt over heeft ingenomen, willen debatteren.  

De PVV wil (overigens samen met de PvdA-GL) met de collega's en wethouder Paters praten over de pilot scheidingsloket. De partij is nog niet overtuigd van het nut en de noodzaak van dit project. En zeker niet wanneer de kosten in ogenschouw worden genomen.

Met wethouder van Abbema en de andere partijen wil deze partij in debat over de consequenties van de inhoud van een brief voor de inwoners van Twenterand die gas (blijven) afnemen. Ook vraagt de PVV aandacht voor het misleiden van de raad door de initiatiefnemer van de motie omdat er blijkbaar een grove onwaarheid in de motie staat, en wel in de constateringen. De PVV wil hier opheldering over.

Het derde agendapunt dat op verzoek van de PVV op de agenda is gezet gaat over het afwijzen van een verzoek van handelsonderneming Dekker in Den Ham, om zes keer per jaar gebruik te mogen maken van een mobiele puinbreker. De Partij voor de Vrijheid is van mening dat aan dit bedrijf toestemming moet worden gegeven om zo te voorkomen dat er weer een bedrijf uit Den Ham verkocht wordt dan wel haar deuren moet sluiten. De verantwoordelijke wethouder voor dit onderwerp is wethouder Koster.

Het vierde punt dat op verzoek van de PVV op de agenda is geplaatst gaat over de uitvoeringsovereenkomst exploitatie het Punt en de overeenkomst bestuurlijk achtergestelde geldlening tussen de gemeente Twenterand en het Punt.  De PVV vindt de aflossing van € 106,67 per maand als aflossing van de achtergestelde lening,die ook nog eens renteloos is, een lachertje. Inmiddels heeft de PVV vernomen dat de Raad van Toezicht gewijzigd is, er een ‘onderzoek’ is geweest naar externe horecapartijen en deze niets heeft opgeleverd, krijgt de PVV signalen dat er niet maximaal gepresteerd wordt en wordt het eens tijd voor een update van het college in de persoon van wethouder Koster.

De PvdA-GL wil meer weten over de stand van zaken sociaal domein en wil hierover zowel met de collega's  als wethouder Paters een debat voeren, met name over de toegang en de initiatievenlijst en heeft verzocht dit punt te agenderen.

Stephan Reusken wil namens de PvdA-GL in een volgend agendapunt het debat aan over de knelpunten toegang jeugdzorg en dat valt ook onder de politieke verantwoordelijkheid van wethouder Paters. Deze week werd echter duidelijk, dat wethouder Paters al in actie is gekomen om de wachtlijst jeugdhulp fors terug te brengen door het aantal consulenten uit te breiden. Of dit onderwerp toch op de agenda blijft staan is overigens aan de PvdA-GL

Ook de PvdA-GL heeft verzocht te mogen debatteren over het scheidingsloket en het voorliggende plan, met name met wethouder Paters. De partij wil ook terugkomen op de motie om er geen apart loket voor op te tuigen.

Er waren een aantal besluiten van het college waar de raad over kon debatteren, maar er is er maar één op de agenda gezet. GBT en de VVD wil met de collega's en wethouder Koster debatteren over het concept strategisch beleidsplan Twence 2020-2023

De Delta Media Groep doet verslag van deze debatten en de uitzending begint om circa 19.20 uur. Volgens de planning zou de vergadering om 22.40 afgelopen moeten zijn, maar bij raadsdebatten blijft het sluitingstijdstip altijd weer een verrassing. Het is ook niet voor niets dat er in de planning altijd rekening wordt gehouden om de volgende avond de debatten voort te zetten, als niet alle agendapunten voor 23.00 uur zijn behandeld.  


«   »