Wethouder Paters komt in actie

TWENTERAND - De kop boven een artikel op de site van het regionale dagblad luidde: 'Probleem in de kiem gesmoord: Twenterand grijpt in bij lange wachtlijst jeugdzorg'.  Volgens wethouder Paters, zijn de jongeren in Twenterand weer sneller aan de beurt, want er was een situatie ontstaan die onhoudbaar was. Inmiddels is de wachtlijst met 2/3 terug gebracht. Het is al heel lang bekend dat een goede en snelle toegang tot de jeugdzorg van groot belang is. In de jeugdzorg gaat het om minderjarige inwoners, die met uiteenlopende problematiek te kampen hebben en bij de gemeente aankloppen. 

Wethouder Paters erkent dat deze situatie problematisch werd. De wachtlijst met mensen, die jeugdzorg nodig hebben, nam fors toe in de gemeente Twenterand. Door personele problemen bij de gemeente, als wisselingen en uitval. De gemeente had zelfs te kampen met onderbezetting. Maar Twenterand heeft de boel inmiddels op de rit, laat Paters weten. De wachtlijst is weer ‘beheersbaar’. „We hebben vier jeugdconsulenten aangetrokken”, zegt Paters over de oplossing. „Met alle mensen, die op de wachtlijst staat, is inmiddels contact geweest.”

Natuurlijk is het een goede zaak dat het probleem nu is getackeld en het lijkt er op dat de wethouder snel in actie is gekomen, nadat hij op de hoogte werd gesteld van dit probleem. Maar de vraag rijst ook, hoe het zover heeft kunnen komen. Deze wachtlijst zal namelijk echt niet van de ene op de andere dag zo fors toegenomen zijn. Het is tevens niet ondenkbaar dat door de ontstane situatie jeugdigen niet de hulp hebben kunnen krijgen die op dat moment noodzakelijk was en welke gevolgen dit dan heeft gehad is ook niet bekend. 

De betekenis van in de kiem smoren is volgens het Nederlands spreekwoordenboek: 

in de kiem smoren al van bij het begin doen stoppen.

Maar is hier wel sprake van in de kiem smoren? Het lijkt niet echt geloofwaardig dat deze wachtlijst binnen een paar dagen is geëxplodeerd. Als deze aanname juist is, moet je ook de vraag stellen waarom de mensen die dagelijks te maken hebben met deze wachtlijst niet eerder alarm hebben geslagen. Natuurlijk zijn dit gedane zaken, maar er valt wel lering uit te trekken. Of was het gewoon een slecht gekozen kop? 

 


«   »