Veltmeijer als puinruimer

DEN HAM - Op 29 en 30 juli hebben respectievelijk Erik Veltmeijer van de PVV, Gerrit Laarman van GBT en Jan Jonker van de SGP een bezoek gebracht aan Handelsonderneming VOF Dekker, Achteres 8b in Den Ham.  Het bedrijf heeft de gemeente gevraagd medewerking te willen verlenen om mogelijk te maken dat op het bedrijf zes keer per jaar puin wordt gebroken met een mobiele installatie. De gemeente heeft volgens Veltmeijer, blijkbaar op basis van onjuiste gegevens, de afgelopen jaren stelselmatig dit verzoek om medewerking afgewezen. 

In de afgelopen jaren is namelijk diverse keren contact geweest met ambtenaren en het College van de gemeente. Ook is het maximaal zes keer per jaar breken van puin met een mobiele installatie eerder behandeld, tijdens de laatste bestemmingsplan procedure in 2017. Na een aantal jaren discussie omtrent een juiste bestemming is, op verzoek van de gemeente, een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Over de uitkomst en bevindingen kon vervolgens niet worden gesproken. Ambtelijk werd namelijk aangegeven dat het breken van puin in het buitengebied niet wenselijk werd geacht. Aangezien de overige bepalingen van de bestemming wel akkoord waren is ervoor
gekozen om deze in ieder geval in te brengen in de startende bestemmingsplanprocedure. Bij de ter inzage legging van deze bestemmingsplanprocedure werd alsnog een zienswijze ingediend met het verzoek om zes keer per jaar puin te mogen breken met een mobiele breker. Deze zienswijze werd niet gehonoreerd, ondanks dat er bijvoorbeeld door de buren hiertegen geen bezwaren werden ingediend. 

 

De Partij voor de Vrijheid is van mening dat aan dit bedrijf wel toestemming moet worden gegeven om maximaal zes keer per jaar puin te breken. 'We moeten voorkomen dat er weer een bedrijf uit Den Ham verkocht wordt dan wel haar deuren moet sluiten.' De PVV ziet Twenterand graag als een ondernemingsvriendelijke gemeente, ziet nul bezwaren om Dekker toestemming te geven en wil graag een raadsdebat op 10 september a.s. omdat Dekker omzet ziet wegvloeien naar concurrenten. 'Als raad kunnen wij niet langer wachten en dienen wij ons 100% in te zetten voor onze ondernemers!'

De aanvraag voor een debat hierover op 10 september en de argumenten hiervoor leest in in de bijlage hieronder. Welke standpunten GBT en de SGP innemen is op dit moment nog niet bekend, maar dat geldt natuurlijk ook voor de andere partijen. 

 

Toelichting PVV situatie handelsonderneming Dekker

«   »