Weer een frontale botsing op de N 36

VRIEZENVEEN - WESTERHAAR - Deze week was het weer raak op de N36 en weer een frontale botsing. Dat er geen slachtoffers gevallen zijn is natuurlijk een wonder, want bij  frontale botsingen tussen een vracht- en een personenwagen is dat vaak wel het geval. Een van de voertuigen kwam klaarblijkelijk op de verkeerde helft van de weg en dan kun je als tegenligger vrijwel geen kant meer op. Er zijn al veel verschillende politieke partijen bezig geweest om te proberen de N36 veiliger te maken en ook de provincie geeft aan er binnen haar mogelijkheden alles aan te doen. Overigens werd een verzoek van de PVV Overijssel om een spoeddebat naar aanleiding van dit laatste ongeluk, door de provincie afgewezen. Er is zelfs een aantal jaren terug een minister naar het gemeentehuis in Vriezenveen gekomen om hier wat over te zeggen. Ja, er zijn ondetussen maatregelen genomen en dat heeft wel wat geholpen, maar de botsingen blijven plaatsvinden en de groep die uit angst voor dit soort ongelukken de N36 mijdt groeit gestaag.

Rijkswaterstaat, de wegbeheerder, geeft aan dat het grote aantal ongelukken niet komt omdat de weg gevaarlijk zou zijn. Zij leggen de oorzaak bij de bestuurders van de auto's en vrachtwagens neer, die zouden met andere zaken bezig zijn dan het besturen van hun vervoermiddel en het letten op het verkeer en de weg. Of dat werkelijk de reden is, is niet bekend hoewel de politie de afgelopen periode wel een groot aantal bekeuringen heeft uitgeschreven voor mensen die bijvoorbeeld meer met hun telefoon bezig waren dan met het stuur. Het zal niet zo zijn dat deze bestuurders wachten om met hun telefoon aan de slag te gaan totdat zij op de N36 rijden, dat zal ook wel op andere wegen plaatsvinden. Dus is de vraag waarom het aantal ongevallen dan juist op de N36 zo hoog is ? De weg zou smaller zijn dan de andere N wegen en er zou ook iets met de bochten zijn, maar of dat werkelijk de redenen zijn? 

Maar wat maakt het uit wat de werkelijke redenen zijn? Het is een feit dat er veel ongelukken gebeuren op de N36 en ook dat het om veel frontale botsingen gaat met soms dodelijke afloop. Als overheid heb je de plicht je burgers zo goed mogelijk te beschermen en angst weg te nemen. Dit uitgangspunt zou men ook eens mee moeten nemen in de oeverloze discussie of het aan de weg ligt of aan de bestuurders. Plaats gewoon die middengeleider over de hele N 36 en stop dat gesteggel over de oorzaak. Zorg dat het niet meer kan gebeuren dat er frontale botsingen plaatsvinden, zodat de mensen weer met een goed en dus relatief veilig gevoel over de N 36 kunnen rijden. 


«   »