Wagenpark gemeente wordt 100 % elektrisch

TWENTERAND - Al jaren lang least de gemeente Twenterand een aantal auto's die beschikbaar zijn voor personen werkzaam binnen de gemeente om naar afspraken te gaan en werkbezoeken af te leggen binnen de gemeente of omliggende gemeenten. Eerder werden de verreden kilometers in dienst van de gemeente gedeclareerd tegen een bedrag per verreden kilometer met de eigen auto. Na het afsluiten van de leaseovereenkomst werd het verplicht om  gebruik te maken van deze leaseauto's en kon er alleen in uitzonderingsgevallen van af worden geweken. De beslissing te gaan leasen is genomen omdat leasen veel goedkoper zou zijn en het bovendien  veel gedoe en administratiekosten zou schelen. Het kostte in het begin ook best wat moeite de mensen in de leaseauto's te krijgen, de mogelijkheid om de verreden kilometers in dienst van de gemeente met de eigen auto te declareren was financieel namelijk niet onaantrekkelijk. 

Het feit dat de wethouders geen of maar heel weinig gebruik maakten van het gemeentelijke wagenpark en dus wel gewoon de verreden kilometers bleven declareren, is toen o.a. aan de orde gesteld. Maar kennelijk golden er toen voor bestuurders andere afspraken en deze afspraken zijn door de gemeenteraad nooit aangepast. Overigens is dit natuurlijk wel een punt, waarom moeten er andere regels gelden voor het gebruik van het gemeentelijke wagenpark voor ambtenaren dan voor bijvoorbeeld de gemeentesecretaris (ook een ambtenaar) en de wethouders of burgemeester? De wethouder duurzaamheid zou binnen het college hiervoor de juiste pleitbezorger moeten zijn.

De leasecontracten lopen nu voor een tweede keer af en er wordt nu gesproken over het afsluiten van nieuwe leasecontracten. De PVV heeft kennelijk informatie dat het college van plan is het wagenpark volledig om te zetten naar auto's die 100% elektrisch rijden. Vanuit de duurzaamheidsgedachte is dat niet onlogisch, maar het prijskaartje dat daar aan hangt is zeer fors, ondanks het feit dat er ook veel subsidiegelden mee gemoeid zijn. Dat hier vragen over gesteld worden is dan ook niet onlogisch, tenslotte gaat het in totaliteit om veel gemeenschapsgeld.

De schriftelijke vragen die de PVV hierover heeft gesteld leest u hieronder.

Schriftelijke vragen PVV Inzake Wagenpark Gemeente Twenterand

«   »