Poepen waar dat niet mag loopt in de papieren

TWENTERAND - Hondenpoep is één van de grootste ergernissen van de inwoners van Twenterand en men klaagt eigenlijk al decennia lang over de overlast die dit met zich mee brengt. Politiek is er al jarenlang een ruime meerderheid voor om daar ook iets tegen te doen, maar helaas is dat tot nog toe nooit gelukt. Wel woorden, maar geen daden. Die daden zijn nu echter wel genomen en op initiatief van GBT is de Algemene Politie Verordening zodanig aangepast dat (laten) poepen waar dat niet mag, forse gevolgen gaat krijgen als je tenminste op heterdaad wordt betrapt.

Om die kans belangrijk te verhogen zijn er extra buitengewone opsporings-ambtenaren in dienst van de gemeente gekomen die o.a. op deze overtredingen gaan letten en zo nodig ook kunnen optreden en bekeuren. Ook wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of een hondenuitlater  opruimmiddel bij zich heeft. De boetes liegen er niet om: Geen opruimmiddel bij u, boete € 104,= euro. Hondenpoep niet opruimen, boete € 149,= euro. De kans dat u er binnenkort weer eens intrapt wordt hierdoor, hopelijk, een stuk kleiner.


«   »