Directeur zonnepark reageert in nieuwsbrief op vragen vanuit de politiek.

VRIEZENVEEN - Dat er vertraging is ontstaan bij de oplevering van het zonnepark Oosterweilanden is geen nieuws en dat de PVV hierover voor de tweede keer schriftelijke vragen heeft gesteld  is ook zeker geen breaking news. Dat de directeur van zonnepark Oosterweilanden BV, gemeentesecretaris Henk ten Brinke, in nieuwsbrief 8 van deze BV, echter vrij uitgebreid ingaat op één van de vragen vanuit de politiek en in feite uitlegt waarom de gemeente geen gebruik maakt van het boetebeding in het contract met de aannemer, is natuurlijk wel heel opmerkelijk.

 

Zeker omdat het college in een eerdere beantwoording op deze specifieke vraag in algemene zin en slechts in een paar regels sprak over een verplichting om contractpartners een redelijke termijn van herstel te geven en dat een boeteclausule het laatste instrument is dat je kunt inzetten. Dat er in dit soort afwegingen ook altijd een relatie is met de hoogte van de kosten van een vertraging inclusief de gevolgen en het feit dat het tevens redelijk en gebruikelijk is dat een veroorzaker van een vertraging minimaal de kosten van zo'n vertraging voor zijn rekening neemt, daar gaat het college in deze beantwoording echter volledig aan voorbij. 

Ook ten Brinke heeft het in de nieuwsbrief niet over de hoogte van deze vertragingskosten, maar gaat in op het belang van goede contracten en goede contacten. Met name het belang van de kennelijk heel goede contacten met de aannemer worden uitgebreid verwoord. Hij bagatelliseert de vier maanden vertraging door aan te geven dat bij een project van deze omvang er altijd wel enkele hobbels te nemen zijn en dat een goede samenwerking de basis is voor het vervolg. De vertraging wordt door ten Brinke tenslotte afgedaan door de uitspraak: 'Een kleine vertraging in tijd, maar gelukkig zonder nadelig effect op de exploitatie van het zonnepark.' 

Het lijkt er op dat de gemeente en de BV elkaar de bal toespelen. De gemeente geeft aan dat deze vertragingskosten in de exploitatie van het zonnepark worden verwerkt en de BV geeft aan dat dit geen nadelige effecten voor deze exploitatie gaat hebben. Wie deze kosten van de vertraging moet gaan ophoesten en hoe hoog deze zijn wordt dus niet duidelijk en daarop moet gewacht worden tot de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PVV deel 2. Of misschien wordt dit wel kenbaar gemaakt in nieuwsbrief 9 van het zonnepark. 

Nieuwsbrief 8 Zonnepark Oosterweilanden

«   »