PVV stelt aanvullende en nieuwe vragen over zonnepark

VRIEZENVEEN - Dat de beantwoording van de eerste schriftelijke vragen over het zonnepark Oosterweilanden, voor de PVV nieuwe en andere vragen zou oproepen is voor De Twenterander geen verrassing. In een Plus + artikel besteedde de redactie hier begin augustus al uitgebreid aandacht aan. 

Met name het antwoord dat de vaste kosten bij de BV die het zonnepark exploiteert slechts 17.500,= per maand bedragen, terwijl men rente en aflossing (lineair in 15 jaar) voor een lening van 11 miljoen euro moet ophoesten en bovendien erfpacht voor het gebruik van de 16 ha grond en OZB moet betalen, maken het onmogelijk dat het bedrag van 17.500,= euro aan vaste kosten per maand klopt.                                                                                 

Erik Veltmeijer fractievoorzitter van de De PVV Twenterand heeft 13 augustus 2019 inderdaad aanvullende en nieuwe vragen gesteld over dit dossier, dat politiek zeker nog wel een staartje gaat krijgen. Mede gezien het feit dat de BV heeft afgezien gebruik te maken van een opgenomen boetebeding in het geval de opleveringstermijn door de aannemer zou worden overschreden. Dit laatste is namelijk het geval en dat gaat vanzelfsprekend extra gemeenschapsgeld kosten. Waarom de BV (dus de gemeente) geen gebruik maakt van dit boetebeding is één van de vragen die de PVV stelt. In de loop van september zal het college de vragen moeten beantwoorden en of het de stilte voor een politiek storm wordt is afwachten. 1 september 2019 moet het zonnepark, zoals door de gemeente eerder is aangegeven, stroom aan 3000 huishoudens in Twenterand gaan leveren. Dat wordt best kort dag en daar heeft directeur Henk ten Brinke (zie foto) van de BV zonnepark Oosterweilanden dus nog 18 dagen voor.  

Schriftelijke vragen zonnepark Oosterweilanden deel 2