Het is komkommertijd

Als één van de belangrijkste items in de berichtgeving, zoals op de nieuwssite van De Twenterander, de lokale politiek is, is deze periode best wel wat saai. De politiek heeft namelijk vakantie (reces) en de laatste raadsvergadering was op 9 juli 2019 en de volgende openbare bijeenkomst in de raadszaal staat gepland voor 10 september 2019. Het college laat in een persverklaring begin juli weten dat er In de weken 31, 32, 33 en 34 geen collegevergaderingen plaats zullen vinden. De eerstvolgende collegevergadering is op dinsdag 27 augustus en tot die tijd worden er dus vanzelfsprekend ook geen besluitenlijsten gepubliceerd.  Dat hoeft overigens niet automatisch in te houden dat er geen besluiten genomen kunnen worden als dit noodzakelijk zou zijn, want er is wel altijd een bestuurder aanwezig in deze periode om in bijzondere gevallen op te treden en besluiten te nemen.

Dat ook college- en raadsleden vakantie verdienen daar zal weinig verschil van mening over bestaan, maar twee maanden is best een lange periode waarin het hoogste orgaan van de gemeente, de gemeenteraad, niet bij elkaar komt om besluiten te nemen of te oordelen over besluiten die het college voornemens is te nemen of al genomen heeft. Tevens is  het een periode waarin relatief veel wordt georganiseerd en waarin mede door de klimatologische omstandigheden, ook de gemoederen best wat verhit kunnen raken. Maar ook de handhavers in dienst van de gemeente of de overheid nemen deze periode hun vakantie op en hebben te maken met een onderbezetting.  Als er zich geen bijzonderheden of calamiteiten voordoen, is er niet zo veel aan de hand, maar als dit wel het geval zou zijn, komt zo’n onderbezetting op de diverse afdelingen en bij instanties natuurlijk wel weer ter sprake. Je moet daar als gemeente ook wel een beetje geluk bij hebben, maar vooral je zaken vooraf goed geregeld hebben, waardoor de kans op onverwachte gebeurtenissen zo klein mogelijk wordt. Het lijkt er op dat dit laatste in Twenterand, althans tot nog toe, het geval is.

Gezien de uitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezingen is er tussen de partijen onderling ook niet echt sprake van politieke spanningen. De politieke verhoudingen zijn duidelijk, de winst is verzilverd en de verliezen zijn genomen. Kortom, het is relatief rustig aan het politieke front en niet alleen in deze vakantieperiode. Er sluimeren echter nog wel een paar onderwerpen, zoals Soweco en de perikelen rond het zonnepark. Ook de begroting van 2020 zal in november nog wel tot debatten leiden, maar tot grote veranderingen zal dit zeker niet leiden.

Nog een paar weken en de politiek gaat weer over tot de orde van de dag. Het politieke praatprogramma Politieke stem op Delta FM start 29 augustus weer en de eerste raadsdebatten staan op de agenda voor 10 september. Een ding lijkt zeker, zowel het college- als de raadsleden moeten 10 september voldoende uitgerust zijn om in ieder geval de periode tot aan het kerstreces vol te kunnen houden.