Wat is de betekenis van renovatie?

VRIEZENVEEN  - Het college van de gemeente Twenterand heeft op 9 juli 2019 besloten om gezamenlijk met de Johannes Bogermanschool een onafhankelijke partij aan te wijzen die advies kan uitbrengen over de uitleg van de term “renovatie” in het licht van onderwijshuisvesting en bovendien de vraagstelling omtrent de term “renovatie” te formuleren.

Aangezien de gemeente en de school al sinds 2016 steggelen over de vraag of de vervanging van het dak van de school onder onderhoud valt of dat het renovatie is moet een onafhankelijke partij beoordelen of het hier om onderhoud gaat of dat het onder de noemer renovatie valt. Volgens bestuurslid Henk Dekker gaat het hier om onderhoud en had de gemeente voor de vervanging van het dak, dat al 40 jaar oud is,  geld opzij moeten leggen.

                                                                                                                                                                                                                                                                          bestuurslid Henk Dekker

Het belang voor zowel de gemeente als de school is gelegen in het feit dat als het om onderhoud gaat de gemeente deze kosten volledig moet betalen (100.000,= euro) en als het renovatie zou zijn er een verdeelsleutel tussen de gemeente en de school dient te worden vastgesteld. Tot op heden zijn de beide partijen er niet uitgekomen en gaat een onafhankelijke partij een soort salomonsoordeel uitspreken.Te hopen valt dat deze partij ook direct de verdeelsleutel gaat vaststellen als het om renovatie zou gaan, anders is daar ook weer een onafhankelijke partij voor nodig. 

Overigens is de dikke van Dale heel duidelijk over het verschil tussen renovatie en onderhoud. Bij een renovatie is sprake van een (woning)verbetering en bij onderhoud blijft het wooncomfort gelijk. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te veronderstellen dat de vervanging van een 40 jaar oud dak noodzakelijk is en geen extra wooncomfort gaat opleveren. Daar hoef je dan toch geen onafhankelijke partij voor in te huren?