Geen zomerreces voor Veltmeijer

Vroomshoop - De fractievoorzitter van de PVV Twenterand laat regelmatig van zich horen, niet alleen verbaal tijdens de raadsdebatten, raadsvergaderingen en interrupties, maar ook stelt hij namens zijn partij bijna de helft van de deze periode gestelde schriftelijke vragen. Op zich is dat best bijzonder omdat hij als eenmansfractie alles zelf moet doen en bovendien naast zijn werk op een school ook fractievoorzitter is van de PVV in de Provinciale Staten van Overijssel. Hoe je ook over de standpunten van zijn partij denkt, Veltmeijer is een druk baasje, daar zal niet veel verschil van mening over bestaan.

Eind juli 2019 was het weer eens raak en werden er door de PVV schriftelijke vragen gesteld, deze keer (en niet voor het eerst) over Het Punt en met name over de vraag waarom scholen, als zij gebruik maken van het theater, het drankje of de koffie niet nuttigen in de horeca afdeling van Het Punt, maar dit kennelijk nuttigen in het eigen schoolgebouw. De leider van de PVV  geeft aan dit laatste heel vreemd te vinden en verwacht bovendien van het personeel van Het Punt meer gogme, door het nuttigen van dit soort versnaperingen min of meer verplicht te stellen als de scholen gebruik maken van het theater. 

Het is zomerreces, dus de beantwoording op deze vragen zullen wel wat op zich laten wachten, maar dat zal de voorman van de PVV er zeker niet van weerhouden schriftelijke vragen, ook in deze vakantieperiode, te blijven stellen. 

Schriftelijke vragen PVV

«   »