Beantwoording vragen PVV over zonnepark geven onvoldoende duidelijkheid

De beantwoording op de schriftelijke vragen van de PVV lieten langer op zich wachten dan gebruikelijk, maar er blijft na het lezen van de antwoorden heel veel onduidelijkheid in dit dossier bestaan. Het is nu wel duidelijk dat er een boetenclausule is opgenomen in het contract met de aannemer, maar de gemeente heeft besloten hier, om hen moverende redenen, geen gebruik van te maken. Dat roept uiteraard weer nieuwe vragen op, want waarom zou je een boetenclausule opnemen als je er geen gebruik van wenst te maken?

Ook is nu duidelijk dat, hoewel de BV Zonnepark Oosterweilanden, volledig met subsidie- en gemeenschapsgelden wordt gefinanceerd de gemeente geen openheid van zaken geeft over de gevolgen van de drie maanden vertraging voor de BV. Alle kosten die voor rekening en risico van deze gemeentelijke BV komen, lopen deze drie maanden gewoon door, waaronder de erfpacht ten bedragen van circa 200.000,= euro. De BV gaat deze canon en de andere kosten betalen waardoor de gemeente geen schade oploopt, maar de gemeentelijke BV wordt geconfronteerd met drie maanden kosten zonder dat hier opbrengst tegenover staat. Dat gaast ten koste van de begroting en dus het rendement.

Aangezien de gemeente 100% eigenaar is van deze BV komen deze kosten volledig ten laste van de gemeenschap of de BV levert minder rendement op dan aanvankelijk van was uitgegaan en dat gaat weer ten kostte van het duurzaamheidfonds. Links om of rechts om, als de kosten via de boeteclausule niet verhaald worden op de aannemer, komen deze ten laste van de gemeenschap. Jammer dat  hier geen duidelijkheid over is gegeven en deaze beantwoording en ook mede hierdom zijn nieuwe vragen niet uit te sluiten. 

 


«   »