Soweco blijft ook in het reces de politiek bezig houden

Het CDA is van mening dat wethouder Martha van Abbbema niet alle vragen in het raadsdebat van 25 juni 2019 over Soweco heeft beantwoord. Tevens is de grootste oppositiepartij van mening dat de wethouder in dit dossier twee keer antwoorden heeft gegeven die lijnrecht tegenover elkaar staan., een van deze antwoorden moet in de ogen van de partij dus onjuist zijn. Reden genoeg voor deze partij om hierover schriftelijke vragen te stellen.

De vragen zijn gesteld mede namens de SGP en de PVV. Opvallend is dat de PvdA-GroenLinks deze vragen niet mede ingediend heeft, want eerder heeft deze partij zich nadrukkelijk gemanifesteerd rond dit onderwerp.

Het onderwerp Soweco is politiek behoorlijk beladen en niet alleen in de gemeente Twenterand. Dat van Abbema ook na het zomerreces aan dit dossier haar handen vol gaat hebben, lijkt inmiddels wel duidelijk. Want ook haar eigen partij, de CU, geeft aan op dit moment in dit dossier nog geen standpunt in te nemen en dus alle kaarten voorlopig tegen de borst te houden.

Schriftelijke Vragen CDA over Soweco
Word – 24,5 KB 270 downloads

«   »