Twenterand erkent Nedersaksisch en wil onder meer de plaatsnaamborden van de kern aanpassen

TWENTERAND – De gemeenteraad van Twenterand erkent het Nedersaksisch en gaat het gebruik ervan bevorderen. Dat gebeurt doordat een motie van deze strekking van het raadslid Reusken van PvdA/GroenLinks afgelopen week werd aanvaard. De bedoeling is onder meer op bebouwde kom-borden de namen van de kernen in het Nedersaksisch aan te geven.

Vorig najaar werd de Nedersaksische taal, eigenlijk talenverzameling, officieel erkend. Daar heeft ook het gewezen PvdA-statenlid Beukers van de PvdA zich destijds voor ingespannen, niet alleen als provinciaal politica, ook als ambassadeur van het de streektaal. Ze zei destijds dat de erkenning betekent dat de vrijblijvendheid voorbij is. De motie van haar partijgenoot Reusken draagt daaraan bij.

Het convenant voor de erkenning van de Nedersaksische taal werd vorig jaar ondertekend door minister Ollongren en de gedeputeerden cultuur van de provincies Overijssel, Drenthe, Friesland, Gelderland en Groningen, de wethouder cultuur van de gemeente Ooststellingwerf en de burgemeester van Weststellingerwerf.

De bedoeling is ook dat in scholen er meer aandacht voor de streektaal komt en dat daar geld voor wordt gemaakt. Zover gaat de deze week unaniem aangenomen motie van Reusken niet, al kan het er wel uit voortspruiten.


«   »