Het publiek/politiek debat in De Klaampe wordt dit weekend integraal herhaald

Donderdagavond 4 juli 2019 vond in Kulturhus De Klaampe het eerste publiek/politiek debat plaats in de serie 'debat op locatie'. Op initiatief van de gemeenteraad worden verspreid over de vier grootste kernen in Twenterand jaarlijks twee van deze avonden door de Delta Media Groep georganiseerd. De raad heeft aangegeven meer zichtbaar te willen zijn in de kernen en op een directere en andere manier te willen communiceren met inwoners en organisaties. Deze reeks debatten moet hier de komende jaren een bijdrage aan leveren. 

De onderwerpen die op zo'n avond aan de orde komen, worden voornamelijk door de inwoners bepaald uit de kern waar het debat wordt gehouden.

Dat het onderwerp d' Oale Bouw door verreweg het grootste gedeelte van de inwoners van Westerhaar-Vriezenveensewijk werd genoemd als één van de onderwerpen voor deze avond is niet echt verrassend, want dit onderwerp houdt de gemoederen in deze kern heel erg bezig. Helaas weigerde Mijande Wonen in te gaan op de uitnodiging mee te werken aan deze avond, waardoor er geen sprake kon zijn van een debat. De uitgangspunten van de bewonerscommissie werden echter heel duidelijk naar voren gebracht en ook werd duidelijk dat deze breed gedragen worden door het aanwezige publiek dat op deze avond was afgekomen. 

Verder kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: De toekomst van het Kulturhus De Klaampe, de integratie van statushouders in de gemeente en enige zogenaamde kernzaken die spelen in Westerhaar-Vriezenveensewijk, zoals de Schuineweg, Garstelanden en het Veenmuseum. Op 6 en 7 juli wordt dit publiek/politiek debat een aantal keren herhaald op het televisiekanaal van de lokale omroep, beide avonden om 19.00, 21.00 en 23.00 uur. 

De volgende debatavond in deze serie staat begin november 2019 gepland en over de locatie wordt nog gesproken. Ook over het format van deze avonden en de rol van de politiek hierin vinden binnenkort gesprekken tussen de organisatie en de politiek plaats. 


«   »