Twenterand houdt vast aan het saneren van asbest op daken in de gemeente

TWENTERAND – Het college van burgemeester en wethouders van Twenterand houdt vast aan het streven dat in 2022 zeventig procent van de asbestdaken in de gemeente is weggehaald. Dat meldt het college in reactie op vragen van de raadsfractie van de VVD, die aangaf blij te zijn met het schrappen van het asbestdakenverbod door de Eerste Kamer vanaf 1 januari 2025.

Het is volgens het college onduidelijk hoe staatssecretaris Van Veldhoven dit besluit van de Senaat gaat verwerken doordat VVD, CDA, PVV, PvdA en SGP in de Eerste Kamer tegenstemden.

‘De aanwezigheid van asbest blijft een vraagstuk als het gaat om het creëren van een gezonde leefomgeving’, aldus burgemeester en wethouders in Twenterand.

Er is een budget van eenmalig 112.762 euro beschikbaar voor het uitwerkingsplan om in de gemeente toch aan de slag te gaan met het saneren van asbest. Tevens is er budget voor de kosten van de gratis inname van asbest dakmateriaal tot 35 vierkante meter. In de Kadernota is een voorstel opgenomen ten behoeve van een stimuleringsfonds asbest. Om het ambitieniveau te kunnen behalen blijft dit voorstel  wat het college betreft in de Kadernota staan, maar de gemeenteraad heeft daaromtrent volgende week het laatste woord.  


«   »