Belangstelling voor bedrijfskavels op Garstelanden zwelt aan; uitbreiding met twee hectare

WESTERHAAR – Het bedrijventerrein Garstelanden in Westerhaar-Vriezenveensewijk krijgt een uitbreiding met twee hectare waardoor het een oppervlakte van negen hectare omspant. Vijf ondernemers hebben concrete belangstelling voor het kopen van bij elkaar 1,3  hectare.

Garstelanden is een gemengd bedrijventerrein en de uitbreiding vindt aan de oostzijde plaats. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan ten behoeve van de uitbreiding te wijzigen.

De noodzaak is als gezegd gelegen in de wassende belangstelling van ondernemers om op Garstelanden aan de slag te gaan. De afgelopen jaren is de interesse voor aankoop van kavels op het bedrijventerrein volgens het college stevig toegenomen. Behalve concrete animo voor 1,3 hectare toonde onlangs een zesde potentiele koper interesse voor ca. 0,7 hectare bedrijfsgrond.

In dit licht is de gemeente Twenterand voornemens het bedrijventerrein uit te breiden met circa twee hectare bedrijfsgrond, met bijbehorende infrastructuur en groenvoorziening


«   »