CDA passeert college Twenterand  in ‘kanaalkwestie’ en wendt zich meteen tot provincie Overijssel

VROOMSHOOP – Waar de grootste coalitiepartij GBT het ‘eigen’ college van burgemeester en wethouders heeft aangesproken op de situatie bezijden het kanaal Almelo-De Haandrik wil de grootste oppositiepartij CDA daar niet op wachten.

Om die reden heeft het CDA in Twenterand zich direct gewend tot de geestverwanten in het provinciebestuur. Volgens fractievoorzitter Kuilder van het CDA Twenterand zal het de Overijsselse fractie der christendemocraten woensdag al vragen stellen in de Provinciale Staten van aan verantwoordelijk gedeputeerde Boerman van alle wegen, waaronder ook waterwegen.

Kuilder betwijfelt met GBT dat het de vraag is of het Twenterandse college een unaniem aanvaarde raadsmotie goed uitvoert. In die motie staat dat de gedupeerde bewoners  van woningen aan het kanaal moeten worden betrokken bij het bepalen van de schade en de hoogte van de schadevergoeding. Dat zou nu niet gebeuren, omdat medewerkers van de provincie dat doen.

Kuilder: ‘De afgelopen dagen hebben wij ons goed laten informeren over de situatie met betrekking tot de procedure die de provincie wil gaan uitvoeren. Wij hebben ernstige twijfels bij het proces zoals nu wordt voorgesteld en vinden het van cruciaal belang dat de inwoners die schade hebben ondervonden een eerlijk, transparant en onafhankelijk advies moeten kunnen krijgen hoe het met hun woning gesteld is. Het kan niet zo zijn dat, de provincie, om maar met een  toepasselijk spreekwoord  te spreken, zijn eigen vlees keurt. Dit hebben de aanwonenden niet verdiend.’


«   »