GBT wil dat provincie Overijssel onderzoek naar schade huizen aan kanaal niet zelf uitvoert

VROOMSHOOP/GEERDIJK – De raadsfractie van GBT twijfelt sterk aan de objectiviteit van de  ‘zaakwaarnemers’ die de schades aan de woningen op de oevers van het kanaal Almelo-De Haandrik gaan bepalen, want ze zijn in dienst van de provincie Overijssel en deswege valt aan hun onafhankelijk oordeel volgens GBT ernstig te twijfelen.

De gemeenteraad van Twenterand nam eerder een motie aan waarin het college van burgemeester en wethouders werd gevraagd de provincie te vragen het onderzoek te laten plaatsvinden in samenwerking met betrokken inwoners, verenigd in de Stichting Kant Nog Wal.

De ‘pandopnames’ zijn volgens GBT ‘cruciaal zo niet leidend in het vervolg van het proces’ om te komen tot vaststelling van de schade en het schadebedrag. De provincie is financieel aansprakelijk en heeft naar het oordeel van GBT derhalve financieel een groot eigen belang.

Gezien de historie van dit dossier is de afhandeling door de provincie volgens GBT ‘niet best’ geweest toen zich in 2011 de eerste schademelders lieten horen. ‘Ze werden met een kluitje in het riet gestuurd. Dit zijn de aanwonenden zeker niet vergeten.’

De raadsfractie wil van het college van burgemeester en wethouders in Twenterand  weten wat het gaat doen om de objectiviteit te garanderen in het belang van de aanwonenden van het kanaal en of de Stichting Kant Nog Wal daar nog een rol in kan spelen omdat juist die de belangen der aanwonenden/gedupeerden behartigt.


«   »