Gouden kansen en vereende krachten voor omgeving Engbertsdijkveen

WESTERHAAR - Bewoners van en betrokkenen bij het natuurgebied Engbertsdijkveen en ommelanden hebben de mogelijkheden van het gebied geïnventariseerd. Het gaat om het benutten van kansen, die zich voordoen bij de ontwikkeling van een bepaald deel van het gebied.

Agrariërs landgoedeigenaren, ondernemers, bewoners, plaatselijke belangen, dorpsraden benevens stands- en belangenorganisaties hebben meegedacht. Vervolgens is gezamenlijk een selectie gemaakt van de meest realistische kansen en ideeën waarvoor draagvlak bestaat.

Deze gezamenlijkheid zorgt volgens wethouder Van Abbema van de gemeente Twenterand voor draagvlak, waardoor de plannen wel zouden moeten slagen. ‘Daar hebben we wel wat hulp bij nodig en als gemeente willen we dat mogelijk maken en daarvoor zijn wij op zoek naar iemand die de vrijwilligers kan ondersteunen om de kansen te pakken die het gebied ons biedt. Want daar ligt echt een wereld aan mogelijkheden.’ Tempo is volgens de wethouder geboden: ‘Er zit nu enorm veel energie in de vrijwilligersgroepen om van de Engbertsdijksvenen een nog mooier en beleefbaarder gebied te maken en daar moeten we gebruik van maken.’

Er zijn vijf werkgroepen gevormd. Ten eerste ‘Boeren rond Engbertsdijksvenen/Kringlooplandbouw, ten tweede ‘Recreatieve routes’, ten derde ‘Veilige en toeristische fietsroutes’, ten vierde ‘Natuurbelevingscentrum’ en ten vijfde ‘Turfvaart Schipsloot’.