Meer aandacht voor de Nedersaksenlijn op initiatief GroenLinks

VRIEZENVEEN/VROOMSHOOP -  Er wordt al jaren gesproken over het verbeteren van de wenselijkheid van een treinverbinding van Twente via Drenthe naar Groningen. Op initiatief van de statenfractie van GroenLinks in Overijssel is deze zogenoemde Nedersaksenlijn toegevoegd aan het ambitieprogramma van de nieuwe coalitie, bestaande uit CDA, VVD, ChristenUnie, SGP en PvdA.

Daarmee komt er denkelijk meer aandacht voor beter en sneller openbaar vervoer in Overijssel, vermoedt het statenlid Slingerland van GroenLinks, hoewel deze partij zelf dus niet aan het roer zit.

In het coalitieprogramma 'Samen Bouwen aan Overijssel' was volgens Slingerland niet expliciet de ambitie opgenomen om stappen te zetten richting de Nedersaksenlijn, de treinverbinding tussen Enschede, Almelo, Emmen en Groningen, waarvoor in elk geval de lijn Almelo-Mariënberg (via Vriezenveen, Daarlerveen en Vroomshoop) dient te worden geëlektrificeerd.

GroenLinks stelde voor de spoorlijn Twente-Groningen als opdracht mee te geven voor de komende vier jaar. Een voorstel hiertoe werd breed gesteund, waarmee het college rap aan de slag kan.


«   »