Raad gaat burgers, inzonderheid ondernemers, betrekken bij profielschets burgemeester

TWENTERAND - De vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad, onder voorzitterschap van fractievoorzitter Smelt van de ChristenUnie, denkt in oktober een profielschets voor een nieuwe burgemeester ter vaststelling aan de raad te kunnen aanbieden.

Voordien vindt een enquête plaats onder inwoners en – kennelijk meer gericht – onder ondernemers. Deze enquête vindt van 8 tot 28 juli plaats, midden in de vakantietijd.

In die periode worden diverse acties ondernomen om zo veel mogelijk reacties te krijgen. De resultaten van de peiling worden verwerkt in de profielschets.

De bedoeling is dat de gemeenteraad begin volgend jaar een aanbeveling doet voor een kandidaat. De effectieve voorziening in de vacature van de onder politieke druk vertrokken ambtsketendrager Visser zou dan in het voorjaar haar beslag kunnen krijgen.