PVV wil duidelijkheid van wethouder Van Abbema over fouten en kosten Zonnepark Oosterweilanden

VRIEZENVEEN –  De raadsfractie van de PVV in de gemeente Twenterand wil weten hoe het zit met de exploitatie van het Zonnepark Oosterweilanden als de kosten een aantal maanden doorlopen zonder dat er voorshands inkomsten tegenover staan.

De stroomlevering wordt maanden vertraagd doordat de aannemer zonnepanelen heeft besteld die niet voldeden aan de gestelde eisen. Om die reden moesten veertigduizend nieuwe panelen worden besteld, waardoor het naar de inschatting van PVV-raadslid Veltmeijer vier tot vijf maanden langer zal duren aleer het zonnepark energie van de zon betrekt.

Veltmeijer wijst erop dat hij vorige maand te horen kreeg dat er geen extra kosten voor rekening van de gemeente zouden zijn als gevolg van deze vertraging die evenmin gevolgen zou hebben voor de businesscase.

In het programma ‘Politieke Stem op Delta FM’ was verantwoordelijk wethouder Van Abbema een stuk minder duidelijk. Veltmeijer kondigt een WOB-verzoek aan (Wet Openbaarheid van Bestuur) als de wethouder opnieuw weigert klare wijn te schenken. Hij wil weten welke (geschatte) opbrengst de gemeente misloopt, wat de doorlopende vaste kosten zijn en wie daarvoor aan de lat staat. Het raadslid wil verder dat Van Abbema duidelijk maakt of er een boeteclausule in de overeenkomst stond, en zo nee waarom niet.

Schirftelijke vragen Zonnepark Oosterweilanden

«   »