Van Abbema voorzitter van Groene Metropool Twente ter versterking platteland

DEN HAM - Het voorzitterschap van de organisatie Groene Metropool Twente komt in handen van wethouder Van Abbema van de gemeente Twenterand. Ze neemt de klus over van haar collega-wethouder Meulenkamp van de gemeente Hof van Twente.

Onder regie van Groene Metropool Twente zijn plattelandsgemeenten in de regio, het waterschap Vechtstromen, de provincie Overijssel en het ministerie van LNV bezig met het opzetten van plannen  en investeringen ten nutte van het Twentse platteland.

Een belangrijk punt is het inspelen op ontwikkelingen, waaronder de zogenoemde transities ter verandering van functies en ter stimulering van leefbaarheid.

Zo wordt Ingespeeld op mogelijkheden en kansen om projecten te versnellen en de samenwerking met de rijksoverheid te versterken. Voor de uitvoering van zogeheten pilots stelt het ministerie middelen beschikbaar. De verwachting is dat het programma Vitaal Platteland deze zomer in uitvoering kan komen.