VVD in Twenterand blij met afschieten asbestverbod en broedt op ideeën over herbesteding geld

TWENTERAND – De raadsfractie van de VVD in Twenterand laat weten blij te zijn dat er géén asbestverbod komt. Zoals gisteren op deze site gemeld schoot de Eerste Kamer het voorstel af, tot ontzetting van het kabinet en veel provincies, waaronder Overijssel.

Ook de VVD in de Senaat was tegen het verbod, net als CDA, PVV, SGP en PvdA. Het voorstel om asbest in en aan gebouwen per 2024 te verbieden ging de Eerste Kamer te ver, qua noodzaak en qua kosten, want het zou particulieren en (agrarische) bedrijven op kosten jagen en mede daardoor onpraktisch en onbetaalbaar zijn. Ook werd overwogen dat er bakken gemeenschapsgeld (subsidie) mee gemoeid zijn.

Daar kan de VVD in Twenterand zich in vinden.  In een verklaring meldt leidsman Kobes van de plaatselijke liberalen dat de partij niet voor het gebruik van asbest is, maar de ‘heksenjacht op asbestdaken’ te snel  vindt gaan en te ver vindt voeren. ‘Daarom zijn wij dan ook blij dat dit wetsvoorstel het niet heeft gehaald in de Eerste kamer en dus niet doorgaat.’

Kobes wil nog wel van het college van burgemeester en wethouders weten of het besluit van de Senaat consequenties heeft voor de begroting van de gemeente Twenterand en of er al ‘potjes zijn gereserveerd of begroot die verband houden met sanering van asbest en stimuleringsregelingen’ en of  de gemeenteraad daar bij de bespreking en vaststelling van de Kadernota op kan inspelen.


«   »