Verplichte sanering van asbest in bedrijven en schuren door ingreep van Eerste Kamer van de baan

WESTERHAAR - Het asbestverbod is van tafel. Hiertoe heeft de Eerste Kamer hedenmiddag besloten. Het voorstel om asbest in en aan gebouwen per 2024 te verbieden ging de Eerste Kamer te ver, qua noodzaak en qua kosten. De provinciale overheid had de afgelopen jaren de lead om bij bedrijven, waaronder veel schuren en stallen 'op de boer' in het uitgestrekte buitengebied van Overijssel, op termijn al het asbest te verwijderen.

Deze mega-operatie  zou miljarden vergen , met veel subsidiegeld, maar ook bijdragen van eigenaren van onroerend goed waar asbest in is verwerkt.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Jeroen Klinkhamer

Een aantal bedrijven dook in dit gat in de markt, waaronder in Twenterand, waar het ex-raadslid Klinkhamer, tevens uitbater van een modezaak in Westerhaar, met zijn Asbestschakel een gat in de markt zag dat inmiddels, inclusief Asbestschakel Zuid  is uitgegroeid tot een conglomeraat van maar liefst twintig asbestsaneringsbedrijven. 

Door het tegenstemmen van VVD, CDA, PVV, PvdA en SGP is het wettelijke verbod om asbest te saneren van tafel. De vijf partijen vrezen vooral voor de onbetaalbaarheid van een Nederland met louter asbestvrije gebouwen. Ook de poging van staatssecretaris Van Veldhoven om te redden wat er te redden viel, door de uiterste termijn vier jaar op te schuiven, tot 2028, vermocht de meerderheid in de Senaat niet te vermurwen, want het is keiduur, maar niet keihard nodig.

In een eerste reactie gaf Jeroen Klinkhamer namens Abestschakel aan dat men zich gaat beraden. 


«   »