Gemeente honoreert schadeloosstelling van inwoners vanwege bouw in De Pollen en Den Ham

DE POLLEN/DEN HAM - Een huishouden in De Pollen krijgt van de gemeente Twenterand  een bedrag van ruim tienduizend euro (10.150) bij wijze van planschade uitgekeerd en een familie in Den Ham ontvangt 11.500 euro schadeloosstelling.

De eigenaren van het perceel Schipperstraat 16 in De Pollen diende een verzoek om planschade in vanwege  het voornemen tegenover hun woonstede 26 burgerwoningen te bouwen. De Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken heeft als onafhankelijke planschadebeoordelingscommissie het verzoek beoordeeld en aan de hand van dit advies keert de gemeente uit.

De eigenaren van het perceel Molenstraat 23 te Den Ham hebben een verzoek om planschade ingediend tegen het bestemmingsplan Buitengebied waarmee de verplaatsing van een woning mogelijk wordt  gemaakt. De nieuw te bouwen woning komt achter het perceel van de schadelijders. Hier oordeelt de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken dat de woonsituatie van de aanvragers inderdaad verslechtert.


«   »