Toenemende druk gemeenten op Regio Twente taken te minderen en meer te bezuinigen

TWENTERAND - Veel gemeenten in Twente willen een rem op de uitgaven van de Regio Twente. Onlangs nam de gemeenteraad van Twenterand een motie aan om de toenemende kosten van de Veiligheidsregio in te perken. Andere gemeenten lieten zich ook in deze geest uit.

Er tekent zich in zijn algemeenheid een  meerderheid  af om een veto uit te spreken over tal van plannen om meer geld uit te trekken voor uitbreiding van het personeel in het Regiokantoor aan de Nijverheidsstraat te Enschede, het aanhalen van extra taken en de automatische uitdijing van activiteiten in Twents verband.

De gemeenten wijzen op de stijgende kosten op lokaal niveau voor met name hulp, zorg en ondersteuning (sociaal domein) en vinden dat daar meer prioriteit aan moet worden gegeven dan bij de uitbreiding van bovenlokale werkzaamheden.


«   »