PvdA/GroenLinks op barricaden voor Soweco met pittige vragen voor Van Abbema

TWENTERAND – De eenhoofdige fractie van PvdA/GroenLinks in Twenterand maakt zich ‘grote zorgen’ over de toekomst van de sociale werkvoorziening Soweco en wil daarover een politiek debat om wethouder Van Abbema duchtig aan de tand te voelen. Twenterand is één van de zes gemeenten in de subregio Almelo die bestuurlijk in de gemeenschappelijke regeling Soweco participeren.

Het raadslid Reusken van PvdA/GroenLinks wil van het college van burgemeester en wethouders weten waarom Soweco de facto wordt opgeheven en waarom Twenterand daarmee in het bestuur akkoord is gegaan. Het is wethouder Van Abbema die de gemeente in het bestuur vertegenwoordigt.

Reusken wijst er in zijn vragen op dat het financieel nu juist weer beter ging met de sociale werkvoorziening. Hij wil ook tekst en uitleg van de wethouder over de link die Van Abbema heeft gelegd met de tekorten in het sociaal domein. Daarnaast wenst Reusken van de wethouder te horen in welk stadium de directie, de ondernemingsraad en de raad van commissarissen bij de besluitvorming zijn betrokken. Zoals eerder gemeld zijn die ongelukkig met het besluit van het bestuur dat de signatuur verraadt van voorzitter Maathuis, wethouder namens de VVD in Almelo.

Verder releveert Reusken dat minister Van Engelshoven gemeenten nadrukkelijk heeft opgeroepen de bedrijven voor sociale werkvoorziening niet te ontmantelen, maar ze integendeel juist te versterken vanwege hun uniek genoemde expertise. In de richting van Van Abbema: ‘Hoe verklaart u uw handelen afgezet tegen deze oproep?’


«   »