Twenterand gaat aan de slag met budgetten voor de kernen

TWENTERAND - Het college van burgemeester en wethouders in Twenterand is voornemens een ton uit te trekken ten behoeve van kernbudgetten voor de dorpen met de achterliggende gedachte dat de inwoners het geld zelf inzetten voor wensen in de dorpen. Het gaat om bedragen van 10.000 euro (klein budget) tot 25.000 euro (groot budget).

Volgens wethouder Koster is de leefbaarheid der kernen gebaat bij het verstrekken van kernbudgetten en zal het de sociale binding versterken. ‘Zie het als aanjaaggeld voor passende initiatieven en budget om bijvoorbeeld wijk- en buurtplannen te ontwikkelen.’

Het kernbudget betreft een experiment dat anderhalf jaar loopt, tot 31 december 2020. Volgend voorjaar vindt een tussenevaluatie plaats. Bij gebleken succes volgt dan het voorstel om het geld structureel te maken. Voor dit jaar is er als gezegd een bedrag van een ton beschikbaar om een start te maken. In de Kadernota 2020 stelt het college voor een extra bedrag van vijftig mille uit te trekken, naast de halve ton die in 2020 al bestemd is voor kernbudgetten.

Koster geeft aan dat het college streeft naar een samenleving die van de gemeente  vertrouwen krijgt. Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar gedaan worden, vanzelfsprekend tot het budget op is.

Bij grote budgetten geldt de voorwaarde ook zelf geld te regelen voor het initiatief (minimaal 25 procent van de kosten) en wordt – naast een ingevuld aanvraagformulier – gevraagd om een inhoudelijk en financieel verslag.


«   »