VVD neemt slechte bezorging Gemeentecontact Twenterand torenhoog op

TWENTERAND - De raadsfractie van de VVD vindt dat het Gemeentecontact bij alle inwoners op de mat moet vallen, maar dat zou niet gebeuren omdat het nieuwe weekblad De Toren van Twenterand er niet in slaagt dit blad, waarin Gemeentecontact is opgenomen, op alle adressen te bezorgen. Volgens fractievoorzitter Kobes is dit in strijd met de aanbesteding.

Mede vanwege commotie over deze aanbesteding acht Kobes het noodzakelijk dat de bezorging goed wordt ‘gemonitord’.  Bovendien is het voor de gemeente in haar communicatie van belang dat de communicatie met de burger op orde is.

Als de belofte van adequate bezorging wordt geschonden denkt Kobes dat er door De Toren op onrechtmatige gronden is ingeschreven en er dus oneerlijke concurrentie is gevoerd. De leidsman der liberalen wil weten of het college van burgemeester en wethouders in dezen nog actie gaat ondernemen.

Schriftelijke vragen VVD

«   »