Jonker beëdigd als burgerlid van SGP in Provinciale Staten  van Overijssel

VRIEZENVEEN – Ook in de net begonnen regeerperiode van Provinciale Staten van Overijssel is de politicus Jonker uit Vriezenveen burgerlid namens de SGP. Hij stond bij de verkiezingen op de derde plek, maar net als vier jaar geleden kregen de staatkundig-gereformeerden twee zetels.

Jonker, het enige SGP-raadslid in de gemeente Twenterand, is ten tweede male geïnaugureerd als burgerlid, hetgeen wil zegen hij geen deel uitmaakt van de Statenvergadering, maar wel deelneemt aan debatten in een aantal Statencommissies.

Dat kan trouwens nog anders worden als de SGP, die meedoet aan de formatie van een nieuw college van Gedeputeerde Staten, straks daadwerkelijk een gedeputeerde mag leveren in een college van CDA, VVD, ChristenUnie, SGP en PvdA.


«   »