GBT wil inzicht in financiën en afwegingen van Veiligheidsregio Twente

TWENTERAND - De raadsfractie van GBT wil duidelijkheid over de verantwoordelijkheid, de competentie en de financiën van de Veiligheidsregio Twente. Daartoe dient GBT in de vergadering van de gemeenteraad volgende week een motie in.

Op sociale media laat fractievoorzitter Elzinga weten op brede steun te hopen. Het sterkte signaal is unanimiteit door een eendrachtige omhelzing.

Elzinga wijst erop dat de Veiligheidsregio Twente (samenwerkingsverband gemeenten, politie, justitie en hulpdiensten) meer geld wil hebben, bijna een ton, maar dat onduidelijk zou zijn waarom dat nodig is. De leidsman van GBT spreekt in dit verband over ‘ondoorzichtige financiën’.

Ook inhoudelijk klinkt er kritiek. Zo zouden de uitgangspunten van beleid en de afwegingen die de Veiligheidsregio maakt diffuus zijn. Het ontbreekt de democratisch gekozen raden van de veertien Twentse gemeenten aan inzicht. Ook de Rekenkamercommissies hebben dit probleem gesignaleerd, maar het is aan de politiek er iets aan te doen, niet aan de taken, want die zijn wettelijk vastgelegd, wel aan de wijze waarop ze worden uitgevoerd, wat de prioriteiten zijn en hoe ze met elkaar in verband staan. Dit om te voorkómen dat er fricties ontstaan met  lokaal beleid, bijvoorbeeld infrastructureel of terzake moraliteit.