Smelt wéér voorzitter van vertrouwenscommissie nieuwe burgemeester

TWENTERAND - Opnieuw is fractiechef Smelt van de ChristenUnie voorzitter van de vertrouwenscommissie die een profielschets voor een nieuwe burgemeester gaat opstellen. Hij was zeven jaar geleden ook leidsman van deze commissie, toen in de Roskam vlak voor 's mans benoeming uitlekte dat het burgemeester Visser zou worden.

Die voortijdigheid wil Smelt niet wéér meemaken. Op alleen al de woorden 'Weet je' reageerde hij langs de lijn bij DETO met 'Geen commentaar', terwijl de vraag was 'Weet je de opstelling van vanmiddag?'

In de vertrouwenscommissie zitten behalve Smelt ook de andere fractievoorzitters. Ze worden ondersteund door de griffier, de gemeentesecretaris en de locoburgemeester.

In de profielschets komt te staan over welke eigenschappen de nieuwe burgemeester volgens de gemeenteraad moet beschikken.  De bedoeling is inwoners, verenigingen, organisaties, bedrijven en anderen te raadplegen. Via een uitgebreide enquête zal hen worden gevraagd naar hun mening.

De raadsfractie van GBT heeft bij monde van politiek leider Elzinga rond de jaarwisseling al laten weten liever niet door te willen met waarnemend burgemeester Van der Kolk, waar bijna alle andere partijen wel open voor stonden, maar GBT heeft in de raadszaal de absolute meerderheid.


«   »