Achttien statushouders in Twenterand ontvangen Participatieverklaring

TWENTERAND – Zestien statushouders in de gemeente Twenterand ontvingen een Participatieverklaring in het bijzijn van burgemeester Van der Kolk. Overigens kregen achttien mensen zo’n verklaring, maar twee hunner konden niet bij de uitreiking zijn.

Het is de vijfde groep statushouders in de gemeente Twenterand die de verklaring hebben getekend, een verplicht onderdeel van de inburgeringscursus. De gemeente biedt, in samenwerking met Vluchtelingenwerk Oost Nederland, sinds eind 2016 workshops aan voor vluchtelingen die in de gemeente zijn komen wonen.

In samenwerking met de gemeente heeft Vluchtelingenwerk Oost Nederland een hele dag workshops gegeven aan de achttien statushouders. Ingegaan werd op de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Ook kregen de deelnemers uitleg over de bemiddeling naar regulier werk.


«   »