Twenterand verwacht dik miljoen van rijksoverheid voor jeugdzorg

TWENTERAND – De gemeente Twenterand kan een bedrag groter dan een miljoen verwachten bij wijze van compensatiegeld voor de tekorten in het sociaal domein. Na druk van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)  zijn de CDA-ministers De Jonge van Volksgezondheid en Hoekstra van Financiën overstag.

Het kabinet komt in de loop van dit jaar met 350 miljoen euro voor jeugdzorg op de proppen en wil daarna nog drie keer een jaarbedrag van 190 miljoen euro beschikbaar stellen aan gemeenten. Hiermee lijkt het kabinet te proberen een harde confrontatie met de gemeenten te voorkomen. De VNG dreigde de jeugdzorg weer bij de rijksoverheid neer te leggen.

Uiteraard is wethouder Paters content met de toezegging van het kabinet. ‘De rijksoverheid moet gemeenten structureel compenseren voor de oplopende tekorten in de jeugdzorg. Het water staat tot boven de lippen, drastische maatregelen zijn anders niet te voorkomen!’, twitterde hij.

Na de overheveling van het zogenoemde sociaal domein in 2015 van de rijksoverheid naar de gemeenten en omdat lokaal beter en efficiënter bijstand, hulp, zorg en ondersteuning zou kunnen worden verleend, voerde  de rijksoverheid wel een ‘efficiëntiekorting’ door, zeg maar een bezuiniging.

De tekorten op de jeugdhulp bij de door de VNG benaderde gemeenten variëren van vijf tot bijna dertig procent ten opzichte van het rijksbudget. Dat komt vooral doordat steeds meer jongeren psychische of gedragsproblemen hebben.


«   »