Twenterand wil subsidie tot tienduizend euro niet controleren, want zet in op vertrouwen

TWENTERAND  - De gemeente Twenterand wil subsidiebedragen tot tienduizend euro op basis van vertrouwen verstrekken. Dit zal naar verwachting enerzijds het aantal activiteiten doen toenemen en anderzijds de papierwinkel van organisaties (verenigingen, stichtingen en instellingen) aanmerkelijk verminderen. Volgens wethouder Harmsen moet over twee jaar een evaluatie plaatsvinden.

De eenmansfracties van de PVV en de SGP toonden zich vanavond tegenstanders, waarbij Veltmeijer van de PVV betoogde 'dat het wel lijkt of wie hier geld genoeg hebben' en Jonker van de SGP erop wees dat het een taak van de gemeente(raad) is weet te hebben van de besteding  der gemeenschapsgelden. 

Op die lijn zat ook de CDA-fractie namens dewelke het raadslid Smelt het woord voerde.

De grootste coalitiepartij GBT stemde van harte in en dat deed bij monde van het raadslid Reusken ook de eenmanspartij PvdA/GroenLinks. Ook de VVD gaf in tweede instantie aan zich te kunnen vinden in de collegevoorstellen. Vanuit de coalitiepartij ChristenUnie  zei woordvoerder Hilberink de grens van tien mille ruim te vinden en ze suggereerde het ongecontroleerd besteedbare bedrag te halveren tot vijfduizend euro, maar Harmsen boog niet, wetende van zijn meerderheid in de raadszaal.


«   »