Provincie wil niet Zwarte Pieten

De provincie Overijssel ontving tot op heden 120 schadeclaims want de wateroverlast, verzakkingen en scheuren aan woningen langs het kanaal Almelo-De Haandrik zouden primair ontstaan zijn na werkzaamheden tussen 2011 en 2015 om het kanaal uit te diepen en op te waarderen.

Nog voor de uitkomsten van onderzoeksbureau Deltaris bekend zijn heeft de gemeente Ommen alvast de verzekering ingelicht. Het valt namelijk niet uit te sluiten dat er ook richting de gemeente claims kunnen komen voor de gevolgen van uitgevoerde werkzaamheden.

Het onderzoeksbureau onderzoekt namelijk ook de gevolgen van de aanleg van verkeersdrempels, wegverhardingen en werkzaamheden aan het rioool. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van verschillende gemeenten, waaronder dus Hardenberg maar uiteraard ook Twenterand.

Hardenberg neemt geen risico en heeft nu al haar verzekering ingelicht. Niet onverstandig want het gaat tenslotte om heel veel geld. Maar wie er ook verantwoordelijk of deels verantwoordelijk is, de gedupeerde woningbezitters zullen hier niet mee te maken krijgen. Woordvoerder van de provincie Tom Stienstra: ‘Als de schuld bij een ander ligt dan lossen wij dat met die partijen op. Bewoners mogen daar niet onder lijden.’ Eerder sprak kartrekker Douwe Bouwe namens de gedupeerde huizenbezitters woorden van gelijke strekking in een uitzending van Politieke stem op Delta FM.


«   »